Formularz zgłoszeniowy można także pobrać jako plik DOC lub PDF – klikając w POBIERZ
Uzupełniony formularz należy przesłać na adres mailowy festiwalu:
kontakt@festiwal-piosenki-bielsko-bialskich-artystow.pl